Ενημέρωση για τις Αγωγές 30/11/18

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Γνωρίζετε την 431/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έκρινε ότι οι διατάξεις του Ν. 4093/2012, η εφαρμογή των οποίων μείωσε τις αποδοχές των ιατρών Ε.Σ.Υ, είναι αντισυνταγματικές. Γνωρίζετε, επίσης, την αντίδρασή μας στο μέρος της απόφασης, με την οποία ορίστηκε η εφαρμογή της, για όσους δεν είχαν προσφύγει προηγουμένως στο δικαστήριο, αρχίζει από τη δημοσίευση της, 26.2.2018. Γνωρίζετε, τέλος, την αντίδραση, η οποία προκάλεσε την άσκηση τριτανακοπής κατά του σκέλους αυτού της απόφασης. Περίπου 8.000 ιατροί άσκησαν τριτανακοπές, η οποίες συζητήθηκαν στις 5.10.2018.

2. Γνωρίζετε ότι η διοίκηση της ΕΙΝΑΠ αποφάσισε την άσκηση αγωγών με αίτημα την καταβολή των χρημάτων που αντιστοιχούν στις περικοπές. Συγκεντρώθηκαν, έτσι, σχετικά στοιχεία από δεκάδες ιατρούς κάθε νοσοκομείου Αθηνών Πειραιώς, για την σύνταξη αγωγών.

3. Αναμφίβολα, η κινητικότητα, που προκλήθηκε από το σκέλος της απόφασης να ισχύει για τους ιατρούς οι οποίοι, δεν είχαν προσφύγει στο δικαστήριο, από τη δημοσίευσή της, ο αριθμός των τριτανακοπτόντων ιατρών (8.000), οι συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είχαν ένα μερικό αποτέλεσμα. Με σχετική διάταξη, που ψηφίστηκε, θα δοθούν τα ποσά των περικοπών από το Νοέμβρη του 2014 έως και τον Δεκέμβρη του 2016 σε όλους τους ιατρούς Ε.Σ.Υ, που υπηρετούσαν στα νοσοκομεία στο διάστημα αυτό. Σημειώνεται ότι και για τους συναδέλφους, που προκάλεσαν την 431/2018 απόφαση, ορίστηκε ότι η απόδοση των περικοπών είναι από το Νοέμβριο του 2014.

4. Οι αποδοχές των ιατρών Ε.Σ.Υ και με το νέο μισθολόγιο, που ορίστηκε με το Ν. 4472/2017, είναι μικρότερες από εκείνες που ίσχυαν πριν την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων του Ν. 4093/2012. Έκρινε, έμμεσα, το ΣτΕ, με την 431/2018 απόφασή του, ότι και οι διατάξεις του Ν. 4472/2017 είναι αντισυνταγματικές. Οδηγούμαστε στη γνώμη αυτή από το διατακτικό της. Δεν θα χρειαζόταν να ορίσει ότι η απόφασή του, για εκείνους που δεν είχαν προσφύγει σε δικαστήριο, ισχύει από τη δημοσίευσή της (26.2.2018), σε χρόνο, δηλαδή, που ίσχυε το νέο μισθολόγιο.

5. Η διοίκηση της ΕΙΝΑΠ αποφάσισε ν’ ασκηθούν στο όνομα των συναδέλφων, που έχουν ήδη καταθέσει και όσοι θα καταθέσουν δικαιολογητικά, αγωγές. Το αίτημα θα είναι να καταβληθεί η διαφορά, η οποία προκύπτει από την αφαίρεση εκείνων των χρηματικών ποσών, που καταβάλλονται σ’ εφαρμογή του Ν. 4472/2017, από εκείνα που αντιστοιχούσαν στο μισθολόγιο πριν την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων του Ν. 4093/2012.

6. Με το νέο μισθολόγιο του Ν. 4472/2017, η ποσοστιαία αύξηση του χρονοεπιδόματος ορίστηκε στο σταθερό ποσό των 67,00 €. Οι συνάδελφοι να ζητήσουν (αξιώσουν) την χορήγηση βεβαίωσης υπηρεσιακών μεταβολών. Σ’ αυτήν αναγράφεται κάθε φορά ο χρόνος χορήγησης της αύξησης του χρονοεπιδόματος και το ποσοστό της επί του βασικού μισθού. Επίσης, να έχουν ως σταθερά τις αποδοχές τους του Ιουλίου ή Ιουνίου του 2012 και από τότε, μέχρι και τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο του 2017, χρειάζεται να ξεχωρίσουν εκείνα τα εκκαθαριστικά των αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στην κάθε φορά αύξηση του χρονοεπιδόματος. Με τα στοιχεία αυτά θα γίνει ο υπολογισμός των διαφορών – αξιώσεων από 1.1.2017 και μετά. Να ληφθεί υπόψη ότι οι αξιώσεις υπόκεινται στη διετή παραγραφή από το τέλος κάθε μήνα.

7. Τέλος, όσον αφορά την αποζημίωση εφημεριών, να ζητηθεί από την υπηρεσία μισθοδοσίας η εκκαθάρισή τους με βάση τις διατάξεις, που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του Ν. 4093/2012 και τις διατάξεις του Ν. 4472/2017, που ισχύουν από 1.1.2017. Η διαφορά θα είναι το ποσό, το οποίο θα διεκδικηθεί με τις αγωγές.