Εμφάνιση # 
Τίτλος
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΛΚ / Νέα μισθολόγια ιατρών και οδοντιάτρων στο Ε.Σ.Υ., μόνιμων αγροτικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και ιατροδικαστών
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 / Διατάξεις για την επιστροφή ανεμβολίαστου υγειονομικού προσωπικού (άρθρο 1- πίνακας σημείο 4)
Νόμος 4999/22 / Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με Tίτλο «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ»
Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4876/2021 (Α’ 251)
Καθορισμός της διαδικασίας ένταξης στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ των ειδικευμένων ιατρών ΠΕ με τίτλο ειδικότητας που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας των Υ.Π.Ε
Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευόμενων ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε έμμισθες θέσεις υπεραρίθμων για απόκτηση δεύτερου τίτλου ειδικότητας στην Αναισθησιολογία
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας 23/12/21
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.
Παράταση έως την 31η Οκτωβρίου 2021 της θητείας των αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και στα Κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια των Φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14.06.2021 εγκυκλίου του
Ορισμός του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/04.12.2015 (ΦΕΚ 164Α)
Παράταση της θητείας των αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και στα Κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια των Φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1292/οικ.440/11.01.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 11
Ρύθμιση για Αποπληρωμή Συνόλου Δεδουλευμένων Εφημεριών 10/06/20
Ν. 4578/18 Άρθρο 38 Δυνατότητα Εγγραφής σε Καταλόγους Επικουρικών πριν την Λήξη της Θητείας 07/12/18
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στο Ιατρικό Προσωπικό Ν. 4575/18
Σχέδιο Νόμου για Σύσταση, Μετονομασία Ιατρικών Ειδικοτήτων, Καθορισμός Χρόνου και Περιεχομένου Άσκησης για την Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας 11/05/18
Τροπολογία του Υπουργείου Υγείας για τη Παράταση των Επικουρικών Γιατρών Μέχρι 31/01/19 30/03/18
Απόφαση ΣτΕ για το Ιατρικό Μισθολόγιο 431/2018