Εμφάνιση # 
Τίτλος
ΝΙΚΑΙΑ Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. 26/08/18
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού Παιδιατρικής του κλάδου ΕΣΥ 26/08/18
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Προκήρυξη τεσσάρων ( 4 ) θέσεων ειδικευμέν ων ιατρ ών του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. 26/08/18
ΤΖΑΝΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Προκήρυξη 14 θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ στο ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο 03/04/18
Προκήρυξη 11 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 03/04/18
Προκήρυξη δέκα (10) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 03/04/18
Προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων Τ.Ε.Π. ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 23/03/18
Προκήρυξης μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ- Προκήρυξη 1 θέσης Επιμ. Β΄ Γαστρεντερολογίας & 1 θέσης Επιμ. Β΄ Γυνακικολογίας 14/09/17