Ανεξάρτητη Ιατρική Συνεργασία ΔΣ

 

Ανεξάρτητη Ιατρική Συνεργασία ΟΕΝΓΕ

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΕΝΓΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ ΦΩΤΗΣ του Παναγιώτη

64

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΒΒΑΘΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη

60

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου

41

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννη

39

ΤΑΚΤΙΚΟ