Προκήρυξη 11 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

 

1. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ, στο βαθμό του Διευθυντή.

2. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΊΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ, στο βαθμό του Επιμελητή Α΄. 3. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ, στο βαθμό του Επιμελητή Α΄. 4. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄.

5. Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄.

6. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄.

7. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄.

8. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΊΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄.

9. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄.

10. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄.