Προκηρύξεις Θέσεων Γιατρών 25/07/16

Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ

 

Μία (1) θέση Ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄.

 

Μία (1) θέση Ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄.

 

Μία (1) θέση Ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας,

ή Παθολογίας,

ήΚαρδιολογίας,

ή Χειρουργικής,

ή Πνευματολογίας-Φυματιολογίας,

ή Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική λη εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.,

ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργδου τηε εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄.

 

Μία (1) θέση Ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄.

 

Υποβολή Αιτήσεων μέχρι και 10/08 2016.