Εμφάνιση # 
Τίτλος
Παροχή Οδηγειών για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρου 34 του ν.4387/2016, σχετικά με την Αναγνώριση Χρόνου Ασφάλισης 31/05/17
Προϋποθέσεις για την εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία 19/05/17
Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016
Οδηγίες για την εφαρμογή της ΥΑ «Τρόπος Κατάρτισης, Οργάνωσης και Λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου» 20/01/17
Υπουργική απόφαση για τον Τρόπο κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου
Ένταξη Επικουρικών Γιατρών στο Πρόγραμμα "Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας" 04/01/17
Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» 20/12/16
Παράταση Θητείας Επικουρικών Γιατρών για Έναν Χρόνο Ακόμα (τροπολογία) 26/07/16
Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εκτός Δημοσίου Τομέα 18/07/16
Ορισμός Γενικών Συντονιστών Εκπαίδευσης για την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής 14/07/16