Κατάρτιση Λεπτομερούς Καταλόγου Ιατρικών Πράξεων οι Οποίες Επιτρέπεται να Εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) Ειδικότητας α) Οφθαλμολογίας και β) Πλαστικής/Επανορθωτικής Χειρουργικής 11/05/18

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018 07:47
Εμφανίσεις: 186

Κατάρτιση Λεπτομερούς Καταλόγου Ιατρικών Πράξεων οι Οποίες Επιτρέπεται να Εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) Ειδικότητας α) Οφθαλμολογίας και β) Πλαστικής/Επανορθωτικής Χειρουργικής