Ένταξη Επικουρικών Ιατρών στο Πρόγραμμα "Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας" 23/03/18

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018 12:28
Εμφανίσεις: 561

Ένταξη Επικουρικών Ιατρών στο Πρόγραμμα "Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας"