Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θ έσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τ η βελτίωση της λειτουργίας των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) , σε Δημόσια Νοσοκομεία

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 06:27
Εμφανίσεις: 362

Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θ έσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τ η βελτίωση της λειτουργίας των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) , σε Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.