Καθορισμός της διαδικασίας ένταξης στον κλάδο γ ιατρών ΕΣΥ των ιατρών που υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής 31/07/17

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017 06:22
Εμφανίσεις: 225

Καθορισμός της διαδικασίας ένταξης στον κλάδο γ ιατρών ΕΣΥ των ιατρών που υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής