Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’)

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 07:56
Εμφανίσεις: 234

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’)