Παροχή Οδηγειών για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρου 34 του ν.4387/2016, σχετικά με την Αναγνώριση Χρόνου Ασφάλισης 31/05/17

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017 11:59
Εμφανίσεις: 335

Παροχή Οδηγειών για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρου 34 του ν.4387/2016, σχετικά με την Αναγνώριση Χρόνου Ασφάλισης