Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 10:48
Εμφανίσεις: 293

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016