Οδηγίες για την εφαρμογή της ΥΑ «Τρόπος Κατάρτισης, Οργάνωσης και Λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου» 20/01/17

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017 08:59
Εμφανίσεις: 488

Οδηγίες για την εφαρμογή της ΥΑ «Τρόπος Κατάρτισης, Οργάνωσης και Λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου»