Ένταξη Επικουρικών Γιατρών στο Πρόγραμμα "Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας" 04/01/17

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 04 Ιανουαρίου 2017 07:14
Εμφανίσεις: 735

Ένταξη Επικουρικών Γιατρών στο Πρόγραμμα "Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας"