Εμφάνιση # 
Τίτλος
Τροποποίηση της διαδικασίας κατάθεσης βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπάιθρου κατά την υποβολή υποψηφιότητας για προκηρυχθείσες θέσεις ιατρών ΕΣΥ
Αύξηση του ποσοστού προσθέτων εφημεριών από 9 σε 15% για διάστημα 4 μηνών (από 1/3 έως 30/6/2020)
Διόρθωση σφάλματος στην Υπ. Απόφαση που αφορά στον καθορισμό κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ
Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό 17/03/20
Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Αποπληρωμή των Αναδρομικών από 13/11/14 Μέχρι 31/12/16
Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.
Συγκρότηση και ορισμός μελών των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας 1 ης και 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Κατάρτιση Λεπτομερούς Καταλόγου Ιατρικών Πράξεων οι Οποίες Επιτρέπεται να Εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) Ειδικότητας α) Οφθαλμολογίας και β) Πλαστικής/Επανορθωτικής Χειρουργικής 11/05/18
Ένταξη Επικουρικών Ιατρών στο Πρόγραμμα "Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας" 23/03/18
Έγκριση για Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ. 20/03/18