Εμφάνιση # 
Τίτλος
Κατάρτηση και Τήρηση Καταλόγου - Διαδικασία Τοποθέτησης Επικουρικών Γιατρών 11/06/15
ΚΥΑ για Νυχτερινά, Αργίες Εργαζομένων και Εφημερίες ΝΗΜΙΤΣ, Αρεταίειο, Αιγηνήτειο 08/06/15
Τήρηση Ξεχωριστής Σειράς Προτεραιότητας για Ειδίκευση 08/06/15
Αυτοδίκαια Παράταση των Πάσης Φύσεως Προσωπικού Μέχρι Τέλους του Έτους 07/06/15
ΚΥΑ για την Αποπληρωμή των Εφημεριών 20/03/15
Παράταση Συμβάσεων Ειδικευομένων Ιατρών στα Νοσοκομεία της Χώρας 10/03/15
Υπουργική Απόφαση Βορίδη - Γρηγοράκου για την Απόλυση Ειδικευομένων που Βρίσκονται σε Παράταση Θητείας 30/01/15
Απονομή Προσωρινής Σύνταξης στους Διπλοσυνταξιούχους 02/05/14
Σύσταση 615 Οργανικών και Προσωποπαγών Θέσεων Μόνιμου και με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Προσωπικού στο ΕΚΑΒ Υ4δ/Γ.Π.οικ.34712 22/04/14
Σύσταση 397 Οργανικών Θέσεων Μόνιμου και με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ιατρικού Προσωπικού του Κλάδου ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ Υ4α/οικ.34715 22/04/14