Εμφάνιση # 
Τίτλος
Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» 20/12/16
Παράταση Θητείας Επικουρικών Γιατρών για Έναν Χρόνο Ακόμα (τροπολογία) 26/07/16
Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εκτός Δημοσίου Τομέα 18/07/16
Ορισμός Γενικών Συντονιστών Εκπαίδευσης για την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής 14/07/16
Παροχή πληροφοριών σ χετικά με θέματα ειδικευομένων ιατρών 13/07/16
Dιευκρινήσεις για τη διαδικασία αποσπάσεων του επιστημονικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε. 13/07/16
Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας Διαδικασία και όροι μετακίνησης και απόσπασης ιατρικού προσωπικού 28/03/16
Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» 28/03/16
Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας Σχετικά με Θέματα Ειδικευομένων Γιατρών 28/03/16
Υπουργική Απόφαση για το Νοσοκομειακό Φάρμακο 21/12/15