Εμφάνιση # 
Τίτλος
Ορισμός Γενικών Συντονιστών Εκπαίδευσης για την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής 14/07/16
Παροχή πληροφοριών σ χετικά με θέματα ειδικευομένων ιατρών 13/07/16
Dιευκρινήσεις για τη διαδικασία αποσπάσεων του επιστημονικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε. 13/07/16
Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας Διαδικασία και όροι μετακίνησης και απόσπασης ιατρικού προσωπικού 28/03/16
Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» 28/03/16
Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας Σχετικά με Θέματα Ειδικευομένων Γιατρών 28/03/16
Υπουργική Απόφαση για το Νοσοκομειακό Φάρμακο 21/12/15
Κατάρτηση και Τήρηση Καταλόγου - Διαδικασία Τοποθέτησης Επικουρικών Γιατρών 11/06/15
ΚΥΑ για Νυχτερινά, Αργίες Εργαζομένων και Εφημερίες ΝΗΜΙΤΣ, Αρεταίειο, Αιγηνήτειο 08/06/15
Τήρηση Ξεχωριστής Σειράς Προτεραιότητας για Ειδίκευση 08/06/15