Εμφάνιση # 
Τίτλος
Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» 28/03/16
Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας Σχετικά με Θέματα Ειδικευομένων Γιατρών 28/03/16
Υπουργική Απόφαση για το Νοσοκομειακό Φάρμακο 21/12/15
Κατάρτηση και Τήρηση Καταλόγου - Διαδικασία Τοποθέτησης Επικουρικών Γιατρών 11/06/15
ΚΥΑ για Νυχτερινά, Αργίες Εργαζομένων και Εφημερίες ΝΗΜΙΤΣ, Αρεταίειο, Αιγηνήτειο 08/06/15
Τήρηση Ξεχωριστής Σειράς Προτεραιότητας για Ειδίκευση 08/06/15
Αυτοδίκαια Παράταση των Πάσης Φύσεως Προσωπικού Μέχρι Τέλους του Έτους 07/06/15
ΚΥΑ για την Αποπληρωμή των Εφημεριών 20/03/15
Παράταση Συμβάσεων Ειδικευομένων Ιατρών στα Νοσοκομεία της Χώρας 10/03/15
Υπουργική Απόφαση Βορίδη - Γρηγοράκου για την Απόλυση Ειδικευομένων που Βρίσκονται σε Παράταση Θητείας 30/01/15