Εμφάνιση # 
Τίτλος
Ένταξη Επικουρικών Ιατρών στο Πρόγραμμα "Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας" 23/03/18
Έγκριση για Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ. 20/03/18
Συμπληρωματική Εγκύκλιος Σχετικά με τη Διαδικασία Προκήρυξης Θέσεων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. και Υποβολής Υποψηφιοτήτων 20/03/18
Σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας
Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης
Καθορισμός ανώτατου αριθμού μετακινήσεων εκτός έδρας 22/01/18
Συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με στόχο την ανάπτυξη του θεσμού του οικογενειακού γιατρού και τη συνέργεια με το νέο μοντέλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)
Παράταση συμβάσεων ειδικευόμενων ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλο- γής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. 25/01/18
Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016