Γνωμοδότηση για την Παράταση Ειδικότητας Λόγω Επίσχεσης Εργασίας 26/05/10