Για τα Αθεώρητα Εντάλματα των Πρόσθετων Εφημεριών 12-11-13