Απόφαση 2306/2014 του ΣτΕ για το Αφορολόγητο της Βιβλιοθήκης 05/09/14