Εμφάνιση # 
Τίτλος
Τροπολογίες για τη Δημόσια Διοίκηση και τους Επικουρικούς Γιατρούς 05/05/15
Καθορισμός Προϋποθέσεων, Κριτηρίων και Διαδικασιών Πρόσβασης στο Σύστημα Φαρμακευτικής Περίθαλψης Ανασφάλιστων και Οικονομικά Αδύνατων Πολιτών 28/06/14
Ν.4264/14 Για τις Εφημερίες των Γιατρών
Ν.4261/14 Διάφορες Διατάξεις
N.4238/14 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και Λοιπές Διατάξεις.
N.4182/13 (Άρθρο 99) Εφημερίες Γιατρών ΕΣΥ ανά Ζώνη – Μεικτές Εφημερίες
Ν.3918/11 Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και Άλλες Διατάξεις
Ν. 3868/10 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Λοιπές Διατάξεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ν.3754/09 Ρύθμιση Όρων Απασχόλησης των Νοσοκομειακών Ιατρών του ΕΣΥ, Σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και Άλλες Διατάξεις (Νόμος της Συλλογικής Σύμβασης)
Ν.3418/05 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας