Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Άλλες Διατάξεις 24/07/17

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017 05:41

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Άλλες Διατάξεις