Σχέδιο Νόμου "Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Άλλες Διατάξεις" 24/07/17

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017 05:41
Εμφανίσεις: 449

Σχέδιο Νόμου "Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Άλλες Διατάξεις

Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου "Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Άλλες Διατάξεις"

 

Πίνακας Τροποποιούμενων-Καταργούμενων Διατάξεων του Σχέδιου Νόμου