Σχέδιο Νόμου Σχετικά με την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας των Ιατρών ΕΣΥ

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017 14:46

Σχέδιο Νόμου Σχετικά με την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας των Ιατρών ΕΣΥ