Κλειστό το 20% των Κρεβατιών σε ΜΕΘ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 12/06/18

Κλειστό το 20% των Κρεβατιών σε ΜΕΘ