Υγειονομικοί: Κατάληψη στο Υπουργείο ΠΡΙΝ 26/11/17

Υγειονομικοί: Κατάληψη στο Υπουργείο