Αντιδράσεις Γιατρών του ΕΣΥ στο ν/σ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 07/11/17

Αντιδράσεις Γιατρών του ΕΣΥ στο ν/σ