Εργολάβος καθαριότητας “έκλεβε” μισό εκατομμύριο το χρόνο! VIRUS.GR 15/09/17

 

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η εταιρεία έβαζε “στην τσέπη” τουλάχιστον 530 χιλ. ευρώ το χρόνο, από χρήματα τα οποία προορίζονταν – σύμφωνα με τη σύμβασή της – για την καταβολή μισθών και ασφαλιστικών κρατήσεων. Αν και δεν διευκρινίζεται από την ΔΥΠΕ κατά πόσο ο εργολάβος ανάγκαζε τους εργαζόμενους να δηλώνουν άλλα εισοδήματα και ωράριο από το πραγματικό, είναι σαφές ότι τους εκμεταλλευόταν “άγρια” κερδοσκοπώντας ταυτόχρονα σε βάρος του Δημοσίου.

 

Η διαβίβαση των προαναφερόμενων στοιχείων από τη Διοίκηση του ΠΓΝ Ιωαννίνων στην Εισαγγελία συμπίπτει χρονικά με την αντικατάσταση των εργολάβων σε όλες τις μονάδες της 6ης ΥΠΕ, καθώς ξεκίνησε η υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας.

 

Συνολικά προσλαμβάνονται 75 εργαζόμενοι, αναλαμβάνοντας την καθαριότητα τόσο στην κεντρική υπηρεσία όσο και στις μονάδες της ΠΦΥ. Σύμφωνα με τη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, οι σχετικές προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν με την έγκριση, τις διαδικασίες και τα κριτήρια που προβλέπει ο ΑΣΕΠ κι επομένως οι εργαζόμενοι έχουν πλήρη μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και το εργασιακό καθεστώς που προβλέπει η νομοθεσία.

“Για μια ακόμα φορά δικαιώνεται απόλυτα η επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για την έξωση των «εργολάβων» και τη σύναψη συμβάσεων εργασίας με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, τη σίτιση, τη φύλαξη κλπ.” αναφέρει σχετικά ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ.