Μόλις 360(!) Ρευματολόγοι για 116.000 Ασθενείς σε Όλη τη Χώρα 29/05/14