Και Ψεύτικες ΥΠοσχέσεις στο Νοσοκομείο της Ντροπής 02/05/14