ΠΕΔΥ Χωρίς Πρόγραμμα, Γιατρούς, αλλά με Χρέη 22-03-14