Απάντηση της ΑΡ.Σ.Ι. για το Κείμενο Μαρουδιά 03/07/14