Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 (Α΄172), αναφορικά με τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ..

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017 15:31
Εμφανίσεις: 488

Διαβούλευση για την Κρίση Γιατρών