Σχέδιο Νόμου "Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων και Άλλες Διατάξεις" 24/02/17

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017 09:06
Εμφανίσεις: 571

Σχέδιο Νόμου "Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογωνμοσύνης Σπανίων και Πολύπλοκων Νοσημάτων και Άλλες Διατάξεις"