227 γιατροί σε άγονες περιοχές και νησιά ONMED.GR 04/07/16

 

 

Νέα συμπληρωματική προκήρυξη για την πρόσληψη 227 νέων γιατρών σε Κέντρα Υγείας του ΠΕΔΥ, Περιφερειακά Ιατρεία και Γενικά Νοσοκομεία άγονων και νησιωτικών περιοχών ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.

 

Πρόκειται για θέσεις που έμειναν κενές από την προηγούμενη προκήρυξη που είχε εκδώσει το υπουργείο στις 29 Ιανουαρίου.

 

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, δικαίωμα συμμετοχής στις θέσεις αυτές έχουν οι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι γιατροί με υπηρεσία υπαίθρου με θητεία.

Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν έως 10 θέσεις στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, αναγράφοντας και τον συγκεκριμένο κωδικό του Κέντρου Υγείας ή του Περιφερειακού Ιατρείου στο οποίο έχει προκηρυχθεί η θέση.

 

Γιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για τη συμμετοχή τους σε προκηρύξεις-προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το 2011 μέχρι και σήμερα θα καταθέσουν μόνο συμπληρωματική αίτηση, χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Οι γιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας έχουν επίσης δικαίωμα συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως και τις 13 Ιουλίου να καταθέσουν τις αιτήσεις τους προς το υπουργείο Υγείας.

 

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στη διεύθυνση: Υπουργείο Υγείας – Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων ΝΠ’ – Τμήμα Γ’, Αριστοτέλους 17, ΤΚ 10433 Αθήνα.