Ξεπαγώνουν με απόφαση Ξανθού - Πολάκη, οι κρίσεις των γιατρών του ΕΣΥ που εκκρεμούν 17/06/16

 

Ξεπαγώνει το θέμα με τις κρίσεις των γιατρών που εκκρεμούν στα Συμβούλια του ΕΣΥ, σύμφωνα με σχετικές Οδηγίες, που εξέδωσε την Τετάρτη η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Την σχετική απόφαση, υπογράφουν ο υπουργός Υγείας και ο αναπληρωτής υπουργός κ.κ. Ανδρέας Ξανθός και Παύλος Πολάκης. Στην απόφαση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής: 

 

- Κρίσεις που εκκρεμούν στα Συμβούλια Προσλήψεων – κρίσεων των νοσοκομείων, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στάδια της διαδικασίας (εισηγήσεις, ενστάσεις, απαντήσεις επί των ενστάσεων) και οι εισηγητές πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’), είναι δηλαδή Διευθυντές ίδιας με την κρινόμενη θέση ειδικότητας, ολοκληρώνονται με τους ίδιους εισηγητές και τις υπάρχουσες εισηγήσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση η διαδικασία ξεκινά από την αρχή.

 

- Για τις θέσεις που εκκρεμούν στα Συμβούλια μετά από αναπομπή του Υπουργού λαμβάνεται υπόψη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας το πραγματικό και νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο συνεδρίασης και έκδοσης του πρακτικού του Συμβουλίου που αναπέμφθηκε (ΣτΕ 1021/2010, 138/2009, 2686/1993, 3144/1991, ΣτΕ 1606/2011). Το ίδιο ισχύει και για τις κρίσεις που εκκρεμούν στα Συμβούλια μετά από αναπομπή για τη μη εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α’). Συνεπώς για τις κρίσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 22 του Ν.4316/2014.

 

- Εκκρεμείς κρίσεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των Δ.Υ.ΠΕ. Τα Συμβούλια του άρθρου 36 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’) είναι πλέον αρμόδια για τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων, των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων και των αποκεντρωμένων μονάδων των Δ.Υ.ΠΕ.. Οι σχετικοί φάκελοι εκκρεμών κρίσεων για θέσεις των Δ.Υ.ΠΕ. αποστέλλονται με ευθύνη της Γραμματείας των Συμβουλίων όπου εκκρεμούν, στα Συμβούλια των οικείων Δ.Υ.ΠΕ.. Η διαδικασία ξεκινά από την αρχή σε όποιο στάδιο και αν έχει σταματήσει.

 

- Για τις θέσεις που εκκρεμούν στα Συμβούλια μετά από αναπομπή του Υπουργού λαμβάνεται υπόψη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας το πραγματικό και νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο συνεδρίασης και έκδοσης του πρακτικού του Συμβουλίου που αναπέμφθηκε (ΣτΕ 1021/2010, 138/2009, 2686/1993, 3144/1991, ΣτΕ 1606/2011). Το ίδιο ισχύει και για τις κρίσεις που εκκρεμούν στα Συμβούλια μετά από αναπομπή για τη μη εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α’). Συνεπώς για τις κρίσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 22 του Ν.4316/2014