ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Διευκρινίσεις σχετικά με βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής 16/06/16

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016 09:21
Εμφανίσεις: 2141

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Διευκρινίσεις σχετικά με βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής