Προκηρύξεις Θέσεων Γιατρών 13/06/16

Νοσοκομείο Αθηνών Η Ελπίς

* 1 Επιμ. Β' Καρδιολογίας

* 1 Επιμ. Β' Χειρουργικής

 Επιμ. Β' Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την ΜΕΘ)

Αιτήσεις μέχρι 28.6.2016.

 

Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλλένειο - Μπενάκειο

* 1 Επιμ. Β' Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας

* 1 Επιμ. Β' Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β' Ορθοπαιδικής

* 1 Επιμ. Β' Νευροχειρουργικής

* 1 Επιμ. Β' Ακτινοδιαγνωστικής

* 1 Επιμ. Β' Παθολογικής Ανατομικής

Αιτήσεις μέχρι 22.6.2016.

 

 

Νοσοκομείο Τζάνειο