Δείτε πόσα ξόδεψε το ανοσολογικό εργαστήριο του "Αλεξάνδρα" το 2015 μόνον για... αντιδραστήρια! YGEIA360 31/05/16

Από Βασίλη Βενιζέλο

Το εντοπίσαμε μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της 7ης τακτικής συνεδρίασης της 18ης Μαϊου 2015 του Δ.Σ. των διασυνδεδεμένων νοοσκομείων της Αθήνας "Έλενα Βενιζέλου - Αλεξάνδρα". Πρόκειται για το θέμα υπ' αριθμόν 28 της ημερησίας διάταξης της εν λόγω συνεδρίασης, κατά την οποία το Δ.Σ. εκλήθη και ενέκρινε ετήσιο πιθανό (sic) προϋπολογισμό για αγορά αντιδραστηρίων από το ανοσολογικό τμήμα του "Αλεξάνδρα".

Δείτε το ακριβές νούμερο:

 

"28. Έγκριση πρακτικού (τεχνικών προσφορών - δικαιολογητικών

συµµετοχής) του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού προµήθειας για ένα
χρόνο ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Αντιδραστήρια
Ανοσολογικού Τµήµατος), συνολικής πιθανής δαπάνης 800.000,00
ΕΥΡΩ συµπ/νου του ΦΠΑ (α/α 23/11)".

 

Μας φαίνονται πολλά τα 800.000 ευρώ για αντιδραστήρια, αλλά μόνον οι αρμόδιοι γνωρίζουν, ασφαλώς.