Διευρύνεται το ωράριο των ΠΕΔΥ – Μειώνεται των ιατρών VIRUS 26/01/16

 

Περισσότερες ώρες λειτουργίας για τις Μονάδες του ΠΕΔΥ, αλλά μικρότερης διάρκειας βάρδια για τους γιατρούς, προβλέπει νέα εγκύκλιος που φέρει την υπογραφή του Ανδρέα Ξανθού. Στα τηλεφωνικά ραντεβού και οι Οικογενειακοί Γιατροί.

 

Συγκεκριμένα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, οι Μονάδες θα λειτουργούν από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, παρατείνοντας το ωράριο τους κατά 3 ώρες (07.00-22.00). Αντίστοιχα, μετατρέπονται και οι βάρδιες εργασίας των ιατρών. Ωστόσο, αντί του οκταώρου εργασίας  και για τους γιατρούς, που ανέφερε η αρχική Υπουργική Απόφαση εφαρμογής του Ν. 4238/2014 για το ΠΕΔΥ, οι γιατροί πλέον θα εργάζονται σε 7ωρες βάρδιες. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, “το ωράριο των ιατρών που απασχολούνται στις Μονάδες διαμορφώνεται σε 07.30 π.μ. – 21.30 μ.μ. και καθορίζονται δύο βάρδιες : 07.30 π.μ. – 14.30 μ.μ. και 14.30 – 21.30“. Ωστόσο, σε ειδικοτήτων μοναδικών, “με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (τόσο κατά τις πρωινές όσο και κατά τις απογευματινές ώρες), με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας δύναται να οριστεί διαφορετικό ωράριο απασχόλησης π.χ. 12.00 μ.μ. – 19.00 μ.μ.“.

 

Πάντως, το ωράριο εργασίας του λοιπού προσωπικού παραμένει οκτάωρο, εκτός εάν οι κείμενες διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.

Η εγκύκλιος, όμως, τονίζει πως “άπτεται των αρμοδιοτήτων του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ να προσδιορίσει κατά περίπτωση το ωράριο λειτουργίας εκάστης μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στην Μονάδα, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό αυτής και την βέλτιστη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της και σταδιακά να καθορίσει τις συγκεκριμένες Μονάδες Υγείας οι οποίες θα λειτουργούν και σε εικοσιτετράωρη βάση”.

 

Τέλος, με την εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας στα τηλεφωνικά ραντεβού θα συμμετέχουν και οι Οικογενειακοί Ιατροί.

 

Τροποποίηση Εγκυκλίου «Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 – Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ