Τοποθετούνται 241ας αγροτικοί ιατροί – Δείτε τα ονόματα VIRUS 26/01/16

 

Χρονικό περιθώριο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για να παρουσιαστούν στην ορκωμοσία και να αναλάβουν υπηρεσία στην Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) που τοποθετούνται, έχουν οι ιατροί που θα αποδεχτούν το διορισμό τους σε μία από τις 241 προσωρινές θέσεις υπηρεσίας υπαίθρου που συστήθηκαν με δύο διαφορετικές υπουργικές αποφάσεις, στις 20 Γενάρη 2015 από τον Ανδρέα Ξανθό.

 

Οι διορισμοί αφορούν σε Νοσοκομεία, ΠΕΔΥ και ΚΥ όλης της χώρας, πλην εκείνων των δομών που ανήκουν στην 1η ΥΠΕ και έχουν διάρκεια 12 μηνών.

Επισυνάπτονται οι ΥΑ με τα ονόματα και όλες τις  σχετικές λεπτομέρειες:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10ος 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10ος 2015