1η Ετήσια Ανασκόπηση στην Εσωτερική Παθολογία

1η Ετήσια Ανασκόπηση στην Εσωτερική Παθολογία

 

 

 

ΤΡΙΤΗ 21, ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΚΑΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΝΕΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Α. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ»

ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Ι. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑ

ΑΘΗΝΑ