Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ιατρικών Ειδικοτήτων στην Αθήνα 10-02-14