Διευκρινίσεις για την Εφαρμογή του Άρθρου 99 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185 Α΄) 27-11-13