Διορισμός Μελών του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών ΕΣΥ 13-12-12