Ν.4472/17 Συνταξιοδοτικές Διατάξεις Δημοσίου και Τροποποίηση Διατάξεων του ν. 4387/2016, Μέτρα Εφαρμογής των Δημοσιονομικών Στόχων και Μεταρρυθμίσεων, Μέτρα Κοινωνικής Στήριξης και Εργασιακές Ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018

ΕΔΩ είναι το ΦΕΚ του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε από την Βουλή

 

Οι διατάξεις που ενδιαφέρουν του γιατρούς είναι:

 

Άρθρα 21-35 (Ίδρυση της Εθνικής Αρχής Προμηθειών Υγείας και Κεντρικοποίηση Προμηθειών των Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων)

 

Άρθρο 85

αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ

 

Άρθρο 86

Τιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ

 

Άρθρο 87

Φαρμακευτική δαπάνη ΕΟΠΥΥ

 

Άρθρο 88

Διατάξεις για τα γενόσημα

 

Άρθρο 89

Νέα Κριτήρια Αξιολόγησης Φαρμάκων Θετικού Καταλόγου

 

Άρθρο 90

Συγχώνευση φαρμακευτικών επιχειρήσεων

 

Άρθρο 91

Οχήματα μεταφοράς φαρμάκων

 

Άρθρο 92

Κατανομή μέρους εσόδων ΕΟΠΥΥ

 

Άρθρο 93

Έλεγχος συνταγογράφησης από ΕΟΠΥΥ

 

Άρθρο 94

Υποστηρικτικοί χώροι φαρμακαποθηκών

 

Άρθρο 95

Τιμολόγηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων

 

Κεφάλαιο Ε  Άρθρα 136-140

"Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ), Ιατροί και Οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., έμμισθοι ειδικευόμενοι ιατροί, επικουρικοί Ιατροί, μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, Ιατροί Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών και Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων"

 

Άρθρο 161
Καταργεί ρητά τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονταν στο νόμο 4389/16 και πάγωναν τις μισθολογικές εξελίξεις στα Ειδικά Μισθολόγια.