Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος 21/12/2019

 

Ημερομηνία έναρξης 21/12/2019
Χρόνος 21 Δεκεμβρίου 2019
Τόπος Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος
Πληροφορίες www.mdcongress.gr